Föräldrarengagemang

DELTAGANDE

Varje familj bidrar med sin insats till föräldrakooperativet. Olika ansvarsområden finns, t.ex. ansvar för utemiljö, innemiljö, adresslistor, städschema, styrelsearbete.

STÄDNING


Varje helg ansvarar en familj för att förskolan blir städad (inne och ute). Under veckorna utförs städningen av ett inhyrt bolag som du även kan hyra in för att städa på helgen.

Varje familj städar 1-2 gånger per termin.

Varje vår och hört genomför vi tillsammans städ- och fixardagar där vi också äter och umgås tillsammans. Detta värdesätts högt då det bidrar till den härliga gemenskapen.

FÖRÄLDRAANSVARIG

Ansvarar för att varje ny familj introduceras till föräldrakooperativet. Vill du veta mer och har frågor? Ringa Björn på 073-069 27 44.

STYRELSEUPPDRAG


Som ledamot i styrelsen får du möjlighet att påverka ditt barns vardag och få insyn i verksamheten. De flesta föräldrar brukar se det som självklart att någon gång under barnets tid på Barnens Hus delta i styrelsearbetet.

STYRELSEN


Styrelsen utses på årsmötet av medlemmar (oss föräldrar). Valberedningen har före dess arbetat fram ett förslag i samråd med föräldrarna.


Styrelsens uppgift är att se till att verksamheten följer föreningens stadgar och lagen om ekonomisk förening. Det innebär också att styrelsen har ett ansvar för de anställda pedagogerna. Vidare ska avtal angående mat, städning, el och annat ses efter. Löpande underhåll på huset och gården ska skötas liksom att den mer långsiktiga underhållsplanen ska ses efter. 


En hel del ansvar men samtidigt det fina med föräldrakooperativet. Det är vi föräldrar som har fullt ansvar men också friheten att bestämma hur många anställda pedagoger som ska finnas, vilken mat som ska serveras och hur ofta det ska städas. Det ska dock påpekas att alla besluten tas i samråd med rektorn, som också har en permanent plats i styrelsen.


Styrelsen består av:


  • Ordförande
  • Vice ordförande
  • Kassör
  • Sekreterare
  • Ledamot (Personalansvarig)
  • Ledamot (Fastighetsansvarig)
  • Ledamot (Fadder- och föräldraansvarig)
  • Rektor


Dessutom finns det ett par suppleanter.

Engagerade föräldrar


Förskolan Barnens Hus är ett föräldrakooperativ vilket ger oss föräldrar möjlighet att påverka våra barns upplevelse på förskolan. Genom att aktivt delta i såväl styrelse som praktiskt arbete vet vi att resurserna verkligen kommer barnen och förskolan till gagn.


Det är dock personalen och rektorn som ansvarar för verksamhetens pedagogiska innehåll, såsom planering, genomförande, uppföljning och utvärdering i enlighet med föreningens ändamål, förskolans läroplan Lpfö-18 samt Täby kommuns mål och riktlinjer för barnomsorgen.